2022-2023 Öğretim Yılı Yeni Kazanan Öğrenci Kayıt İşlemleri

İlgili giriş türünü seçiniz

  • Üniversitemize yeni yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   ÜNİVERSİTEYE E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN, ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRMALARINA VE BELGE GETİRMELERİNE GEREK YOKTUR.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   * Belge talep edilmeyen ve online kaydını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerden hiçbir belge (lise diploması, fotoğraf vb.) istenmemektedir.

   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Liseden mezun olduğu halde e-kayıt sisteminde mezun görünmeyen adaylar mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi
   3. Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra Üniversitemize kayıt için gelebilirler (bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
   4. Ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar okullarından alacakları durumlarını gösteren onaylı belge (Geçici kayıt yapılacaktır)


    KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

    Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da durumlarını gösteren okullarından alacakları onaylı belge ile belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 30 Aralık 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

    ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kaydı yapılmayan bu adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden/programdan öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • Üniversitemize Dikey Geçiş ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 08-12 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadarhttps://turkiye.gov.tr web adresinden gerçekleştirilecektir. E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E-Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar, vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 09-14 Eylül 2022 tarihleri içerisinde (Cumartesi-Pazar hariç), şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.
   Mezun aşamasında olup kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezun olan ön lisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER )
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi
   3. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi
   4. Başka bir yükseköğretim kurumu Lisans programına kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra Üniversitemize kayıt için gelebilirler


   ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • Üniversitemize Ek Kontenjan ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E-Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.

   Belge talep edilmeyen ve online kaydını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerden hiçbir belge (lise diploması, fotoğraf vb.) istenmemektedir.

   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Liseden mezun olduğu halde e-kayıt sisteminde mezun görünmeyen adaylar mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi
   3. Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra Üniversitemize kayıt için gelebilirler (bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
   4. Ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar okullarından alacakları durumlarını gösteren onaylı belge (Geçici kayıt yapılacaktır)

   KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

   Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da durumlarını gösteren okullarından alacakları onaylı belge ile belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 30 Aralık 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

    ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden/programdan öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • KAYIT TARİH VE SAATLERİ
   29 Eylül – 5 Ekim 2022 09.00-16.00 (Cumartesi-Pazar hariç)

   KAYIT ADRESİ
   Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşlemleri Birimi 2

   KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
   Kayıt için şahsen veya noterden vekalet verilecek kişi aracılığı ile aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

   1. Lise Diplomasının Aslı ve Fotokopisi,
   2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
   3. 2 adet vesikalık fotoğraf,
   4. 1999 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi,
   5. Millilik Belgesi,
   6. Milli Sporcu yerleşme belgesi

   ÖNEMLİ UYARILAR
   Lise diplomasının aslı ile 1999 ve öncesi (1998,1997…) doğumlu erkek öğrencilerin Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesini getirmeyenlerin ayrıca başka bir örgün lisans programına kayıt olan adayların (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir, açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) (YÖKSİS’ten kontrol edilecektir) kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.

   Kayıt için belirlenen gün ve saatlerin dışında kayıt yapılmayacaktır.

   Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

   ÖNEMLİ NOT:
   • İletişim ve sorularınız için: oib2@hacettepe.edu.tr

  • Üniversitemize yeni yerleşen adaylar e-devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 30 Eylül – 05 Ekim 2022 (23:59) tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki ilgili bağlantıdan e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan Önlisans Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlayan öğrenciler,

   Önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından yüz yüze alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır. Bu öğrencilerin kayıtları şahsen ya da noterden vekalet verecekleri kişi aracılığı ile 30 Eylül – 07 Ekim 2022 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar hariç) Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze kayıt yaptıracak adayların aşağıdaki belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir.

   1. Yerleştirme Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı
   2. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır.)
   3. Önlisans diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi) (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır.)
   4. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu onaylı öğrenci durum belgesi (transkript)
   5. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içerikleri
   6. 2 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   7. 1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi

   Önemli Bilgiler
   1. Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
   2. Elektronik kaydı herhangi bir sebeple yaptıramayan öğrenci adaylarının şahsen veya noter vekaletli temsilcilerinin 30 Eylül – 07 Ekim 2022 (Cumartesi-Pazar hariç) tarihine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na belirtilen kayıt belgeleri ile başvuru yapması gerekmektedir. Posta / e-posta iletisi ile kayıt yapılmaz.
   3. Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt haklarını kaybeder. Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
   4. İletişim ve sorularınız için: hureg@hacettepe.edu.tr

  • Üniversitemize Dikey Geçiş Ek Yerleştirme ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 19-20 Ekim 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit web adresinden gerçekleştirilecektir. E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E-Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (lise mezuniyeti E-Kayıt sisteminde görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar, vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 19-24 Ekim 2022 (Cumartesi-Pazar hariç) tarihleri mesai saatleri içerisinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   Mezun aşamasında olup kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezun olan ön lisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.

   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER )
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi
   3. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi
   4. Başka bir yükseköğretim kurumu Lisans programına kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra Üniversitemize kayıt için gelebilirler


   ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.