2021-2022 Öğretim Yılı Yeni Kazanan Öğrenci Kayıt İşlemleri

İlgili giriş türünü seçiniz

  • Üniversitemize yeni yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 04-08 Eylül 2021 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 06-10 Eylül 2021 tarihlerinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   * Belge talep edilmeyen ve online kaydını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerden hiçbir belge (lise diploması, fotoğraf vb.) istenmemektedir.

   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. 4 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   3. Adayların ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı


    KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER (12. Sınıf Öğrencileri)

    Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

    ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kaydı yapılmayan bu adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları birimlerden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • Üniversitemize Ek Kontenjan ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 4-7 Ekim 2021 tarihlerinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. 4 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   3. Adayların ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı

   KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER (12. Sınıf Öğrencileri)

   Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

    ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kaydı yapılmayan bu adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları birimlerden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • Üniversitemize yeni yerleşen adaylar e-devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 23-28 Eylül 2021 (23:59) tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki ilgili bağlantıdan e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan Önlisans Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlayan öğrenciler,

   Önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından yüzyüze alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır. Bu öğrencilerin kayıtları şahsen ya da noterden vekalet verecekleri kişi aracılığı ile 23 Eylül - 01 Ekim 2021 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar hariç) Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yüzyüze yapılacaktır. Yüzyüze kayıt yaptıracak adayların aşağıdaki belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir.

   1. Yerleştirme Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı
   2. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır.)
   3. Önlisans diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi) (aslı görüldükten sonra fotokopi ile kayıt alınacaktır.)
   4. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu onaylı öğrenci durum belgesi (transkript)
   5. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içerikleri
   6. 4 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   7. 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi

    Önemli Bilgiler
   1. Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (Açıköğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
   2. Elektronik kaydı herhangi bir sebeple yaptıramayan öğrenci adaylarının şahsen veya noter vekaletli temsilcilerinin 23 Eylül-01 Ekim 2021 (Cumartesi-Pazar hariç) tarihine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na belirtilen kayıt belgeleri ile başvuru yapması gerekmektedir. Posta / e-posta iletisi ile kayıt yapılmaz.
   3. Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz.Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt haklarını kaybeder. Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
   4. Yeni kayıt olan öğrencilerimiz öğrenci numaralarını ve Öğrenci Bilgi Sistemi (Bilsis) şifrelerini ŞİFRE LİNKİ sayfasından öğrenebilirler.
   5. Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimiz Üniversitemiz eposta adreslerini online almak için Portal Hacettepe sayfasından başvuru yapabilirler.
   6. İletişim ve sorularınız için : hureg@hacettepe.edu.tr

  • Üniversitemize Dikey Geçiş ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 17-22 Eylül 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadarhttps://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar, Önisans programından mezuniyeti tamamlanmayanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 17-24 Eylül 2021 tarihleri içerisinde (Cumartesi-Pazar hariç), şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER )
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Önlisans Diploması aslı. (Mezuniyeti henüz gerçekleşmeyen ancak 31 Ocak 2022 tarihine kadar mezun olabilecek öğrenciler, durumlarını belirten resmi bir yazı ile gelebilirler.)
   3. 4 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   4. Adayların ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı


   ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları birimlerden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • Üniversitemize Dikey Geçiş Ek Yerleştirme ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 02-03 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar, Önlisans programından mezuniyeti tamamlanmayanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 02-05 Kasım 2021 ( resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) tarihleri mesai saatleri içerisinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER )
   1. 3. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. 4 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   3. Adayların ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı


   KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER (12. Sınıf Öğrencileri)
   • Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.


   ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölüm/programlardan öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • KAYIT TARİH VE SAATLERİ

   10-16 Aralık 2021 (Cumartesi –Pazar hariç)

   KAYIT ADRESİ

   Hacettepe Üniversitesi Beytepe - Sıhhıye Yerleşkeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

    KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
    Kayıt için şahsen veya noterden vekalet verilecek kişi aracılığı ile aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.
   1. ÖSYM Sonuç Belgesi,
   2. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi , (Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt yapılacaktır.) (Lise diplomasını kaybedenlerin, mezun oldukları liselerden kayıp belgesi almaları gerekmektedir.)
   3. 1998 ve öncesi yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesi veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi,
   4. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’nı gösteren kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi,
   5. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

   ÖNEMLİ NOT: Lise diplomasının aslı ve 1998 ve öncesi (1997,1996…) doğumlu erkek öğrencilerin askerlik şubesinden alınacak “askerlik durum belgesini” getirmeyenlerin ayrıca başka bir örgün lisans programına kayıt olan adayların (YÖKSİS’ten kontrol edilecektir) kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır. Kayıt için belirlenen günler dışında kayıt yapılmayacaktır.

  • Üniversitemize 2.Ek Kontenjan ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 26 Ekim-01 Kasım 2021( resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde), şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. 4 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   3. Adayların ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı

   KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER (12. Sınıf Öğrencileri)

   Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

    ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları birimlerden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.