2023-2024 Öğretim Yılı Yeni Kazanan Öğrenci Kayıt İşlemleri

İlgili giriş türünü seçiniz

  • Üniversitemize yeni yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   ÜNİVERSİTEYE E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN, ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRMALARINA VE BELGE GETİRMELERİNE GEREK YOKTUR.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 28 Ağustos-01 Eylül 2023 tarihlerinde (30 Ağustos 2023 resmi tatil hariç), şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.


   * Belge talep edilmeyen ve online kaydını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerden hiçbir belge (lise diploması, fotoğraf vb.) istenmemektedir.

   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Liseden mezun olduğu halde e-kayıt sisteminde mezun görünmeyen adaylar mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi
   3. Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra Üniversitemize kayıt için gelebilirler (bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
   4. Ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar okullarından alacakları durumlarını gösteren onaylı belge (Geçici kayıt yapılacaktır)


    KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

    Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da durumlarını gösteren okullarından alacakları onaylı belge ile belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 29 Aralık 2023, Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinin ise 31 Ocak 2024 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

    ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kaydı yapılmayan bu adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden/programdan öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • Üniversitemize Dikey Geçiş ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23:59’a kadar) https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit web adresinden, gerçekleştirilecektir.

   Elektronik kayıt yapan adayların, e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E-Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar, vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak 14-20 Eylül 2023 tarihi mesai saatleri içerisinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.
   Mezun aşamasında olup kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezun olan ön lisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına (12 Şubat 2024) kadar kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.

   Belge talep edilmeyen ve online kaydını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerden hiçbir belge (lise diploması, fotoğraf vb.) istenmemektedir.

   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER )
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ve fotokopisi veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez),
   2. Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi,
   3. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi,
   4. Başka bir yükseköğretim kurumu Lisans programına kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra Üniversitemize kayıt için gelebilirler.


   ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • Üniversitemize Ek Kontenjan ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 27- Eylül-03 Ekim 2023 tarihi mesai saatleri icerisinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   • başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.

   Belge talep edilmeyen ve online kaydını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerden hiçbir belge (lise diploması, fotoğraf vb.) istenmemektedir.

   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Liseden mezun olduğu halde e-kayıt sisteminde mezun görünmeyen adaylar mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi
   3. Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra (ilgili Üniversitenin YÖKSİS bilgi sistemine kayıt silme bilgisini bildirmesi gerekmektedir) Üniversitemize kayıt için gelebilirler (bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
   4. Ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar okullarından alacakları durumlarını gösteren onaylı belge (Geçici kayıt yapılacaktır)

   KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER

   Lise mezuniyetleri Milli Eğitim Bakanlığı Veri Tabanından sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarından mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da durumlarını gösteren okullarından alacakları onaylı belge ile belirtilen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun olduklarına dair belgelerini 29 Aralık 2023, Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinin ise 31 Ocak 2024 tarihine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

    ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden/programdan öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

  • KAYIT TARİH VE SAATLERİ
   15-21 Eylül 2023 09.00-17.00 (Cumartesi-Pazar hariç)

   KAYIT ADRESİ
   Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşlemleri Birimi 2

   KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
   Kayıt için şahsen veya noterden vekalet verilecek kişi aracılığı ile aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

   1. Lise Diplomasının Aslı ve Fotokopisi veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
   3. 2 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
   4. 2000 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi,
   5. Millilik Belgesi,
   6. Milli Sporcu yerleşme belgesi
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • Kayıt için belirlenen gün ve saatlerin dışında kayıt yapılmayacaktır.

   ÖNEMLİ UYARILAR

   Lise diplomasının aslı ile 2000 ve öncesi (1999,1998…) doğumlu erkek öğrencilerin Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesini getirmeyenlerin kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Başka bir Yükseköğretim Kurumunda örgün lisans program kaydı olan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (Bu adayların kayıt tarihinden önce diğer Yükseköğretim Kurumundan kaydını sildirmesi ve ilgili Üniversitenin YÖKSİS bilgi sistemine kayıt silme bilgisini bildirmesi gerekmektedir.)

   Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.

   ÖNEMLİ NOT:
   • İletişim ve sorularınız için : oib2@hacettepe.edu.tr

  • Üniversitemize yeni yerleşen adaylar e-devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 02- 04 Ekim 2023 (23:59) tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki ilgili bağlantıdan e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

   E-Devlet kaydını yapan adaylar e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görerek ve/veya çıktı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.


   E Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan Önlisans Öğrenimlerini Yurtdışında tamamlayan öğrenciler,

   Önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Üniversitemiz tarafından yüz yüze alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır. Bu öğrencilerin kayıtları şahsen ya da noterden vekalet verecekleri kişi aracılığı ile 02 – 06 Ekim 2023 tarihi mesai saatleri içerisinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze kayıt yaptıracak adayların aşağıdaki belgelerle birlikte gelmeleri gerekmektedir.

   1. Yerleştirme Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı
   2. Lise diplomasının aslı ve fotokopisi
   3. Önlisans diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi)
   4. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu onaylı öğrenci durum belgesi (transkript)
   5. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içerikleri
   6. 2 Adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
   7. 2000 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alacakları askerlik durum belgesi

   Önemli Bilgiler
   1. Başka bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda eş düzey iki programda (ön lisans-ön lisans veya lisans-lisans) kaydı bulunamayacağı için Üniversitemize kayıt yaptırmak üzere başvuruda bulunan adayların kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekmektedir. (ilgili Üniversitenin YÖKSİS bilgi sistemine kayıt silme bilgisini bildirmesi gerekmektedir) (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç)
   2. Elektronik kaydı herhangi bir sebeple yaptıramayan öğrenci adaylarının şahsen veya noter vekaletli temsilcilerinin 02 – 06 Ekim 2023 tarihi mesai saatleri içerisinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na belirtilen kayıt belgeleri ile başvuru yapması gerekmektedir. Posta / e-posta iletisi ile kayıt yapılmaz.
   3. Belirtilen belgelerden herhangi biri eksikse kayıt yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez ve kayıt haklarını kaybeder. Üniversite; gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
   4. İletişim ve sorularınız için:

    oibsihhiye@hacettepe.edu.tr

    hureg@hacettepe.edu.tr

  • Üniversitemize Dikey Geçiş Ek Yerleştirme ile yerleşen adaylar e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt (E-kayıt) yaptıracaklardır.

   E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit web adresinden gerçekleştirilecektir.
   E-Devlet kaydını yapan adaylar e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görerek ve/veya çıktı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.
   Üniversiteye E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.


   E-Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler,

   Zorunlu nedenlerle (lise mezuniyeti E-Kayıt sisteminde görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar, vb) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 13-19 Ekim 2023 tarihi mesai saatleri içerisinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklardır.

   Mezun aşamasında olup kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezun olan ön lisans öğrencileri bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına (12 Şubat 2024) kadar kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

   • Beytepe Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Beytepe Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na,
   • Sıhhiye Yerleşkesi'nde eğitim görecek öğrenciler Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na
   başvurmak suretiyle durumlarını belgeledikten sonra kayıtları yapılacaktır.

   Belge talep edilmeyen ve online kaydını başarıyla gerçekleştiren öğrencilerden hiçbir belge (lise diploması, fotoğraf vb.) istenmemektedir.   KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER (SADECE E-KAYIT YAPTIRAMAYAN ÖĞRENCİLER)
   1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ve fotokopisi veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi, Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
   2. Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi
   3. Askerlikle ilgili sorunu olanlar, Askeralma Daire Başkanlığınca veya e-devletten alınacak kayıt yaptırmasında sakınca yoktur belgesi
   4. Başka bir yükseköğretim kurumu Lisans programına kayıtlı olanlar diğer Üniversiteden ayrılma işlemini yaptıktan sonra (ilgili Üniversitenin YÖKSİS bilgi sistemine kayıt silme bilgisini bildirmesi gerekmektedir) Üniversitemize kayıt için gelebilirler.


   ÖNEMLİ UYARILAR
   • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir (açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç). Söz konusu durum Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.
   • Üniversitede kayıtta, eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
   • İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacaktır.
   • Üniversitemize kayıt olan öğrencilerimiz, daha sonra duyurulacak tarihten itibaren, T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgelerinden birini (T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, pasaport veya ehliyet) ibraz ederek kayıtlı oldukları bölümden öğrenci kimlik kartlarını alacaklardır.